Gebruik maken van een server smtp

2 min read

Een server smtp is een e-mailserver die e-mails van een afzender naar een of meer ontvangers via internet stuurt volgens de regels van het SMTP-netwerkprotocol. Een belangrijke functie van de “server smtp” is het voorkomen van spam door middel van authenticatiemechanismen, waardoor het mogelijk is om e-mails alleen naar geautoriseerde gebruikers te sturen. “Servers” smtp vormen een essentiële schakel in de verzending van e-mails waarbij dan meerdere servers betrokken zijn: de uitgaande mailserver van de afzender, één of meerdere externe transferservers en de inkomende mailserver van de ontvanger.

Uitgaande e-mailserver van de afzender

Zodra de afzender zijn e-mail heeft verzonden, zet de webmailtoepassing van zijn provider of zijn e-mailprogramma deze vervolgens om in een header en body en uploadt deze naar de uitgaande e-mailserver: een “server smtp”. Deze server heeft dan een Mail Transfer Agent, de softwarebasis voor het verzenden en ontvangen van e-mails. De Mail Transfer Agent controleert de grootte van de e-mail en spam en logt deze vervolgens in. Om de Mail Transfer Agent te ontlasten, wordt soms stroomopwaarts een Mail Submission Agent geïnstalleerd, die vooraf de geldigheid van de mail, de e-mail, controleert. De Mail Transfer Agent zoekt vervolgens in het Domain Name System naar het IP-adres van de ontvangende mailserver.

Externe overdrachtsserver

Als het domein van de ontvanger is verbonden met dezelfde mailserver als de afzender, wordt de e-mail direct bezorgd. Als dit echter niet het geval is, splitst de Mail Transfer Agent het op in kleine datapakketten die via de kortste route en tegelijkertijd het minste verkeer naar de doel “server smtp” worden verzonden. De pakketten passeren soms meerdere Mail Transfer Agents op externe “servers smtp”, die continue overdracht ondersteunen.

Inkomende e-mailserver van de ontvanger

Bij aankomst op de doel server smtp worden de datapakketten opnieuw samengesteld om een ​​volledige e-mail te vormen. De Mail Submission Agent of Mail Transfer Agent controleert nogmaals of het geen spam is en stuurt het vervolgens door naar de berichtenopslag van de Inbox-server. Van daaruit stuurt de Mail Delivery Agent het door naar de inbox van de ontvanger. Vervolgens downloaden andere netwerkprotocollen, IMAP of POP3, de e-mails naar de SMTP-client van de ontvanger.